Проект за меѓуетничка интеграција

Picture 193

Марица Мачковска- директор
Маријана Колеска- библиотекар
Дивна Темелковска- координатор

ПРОЕКТ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Траење на проектот: започна во декември 2011 година и ќе трае до декември 2015 година

Донатор на проектот: УСАИД Македонија

Партнери  на проектот: институците: Министерство за образование и наука, Биро за развој на образование, Државен просветен инспекторат, Државен испитен центар и Центар за стручно образование и обука; сите општини; невладините организации: МЦГО, Моја кариера, Чекор по чекор, Мултимедија, Младински образовен форум, Сумнал, Лоја, Македонски институт за медиуми и Центар за човекови права и разрешување конфликти.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието работи на создавање на политичка, социјална и економска клима потребна за Македонија да постигне одржлива интеретничка интеграција во училиштата, во останатите образовни институции, па и во целото општество.

Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието го сочинуваат четири комплементарни компоненти:

 • Компонента 1: Информирање на јавноста и заедниците
 • Компонента 2: Градење на капацитетите на училишното раководство и наставниците
 • Компонента 3: Модел училишта
 • Компонента 4: Обезбедување стимул за училиштата и за локалните заедници

Во фокусот на проектните активности се учениците, родителите, наставниците, администрацијата и членовите на училишните одбори во сите основни и средни училишта во Р. Македонија. Притоа, советниците од Бирото за развој на образованието и просветните инспектори на државно и регионално ниво исто така имаат централна улога во постигнувањето на одржлива промена и учествуваат во активностите за јакнењето на способностите.

 

ОУ „ Димитар Влахов“- с. Љубојно , како училиште во кое се изведува настава на два наставни јазици, македонски јазик ( за учениците  од 1-во до  9- то  одд. ) и албански наставен јазик ( за учениците од 1-во , до 5-то одд. ) , вклучено е во проектот за меѓуетничка интеграција.

Проектот кој отпочна веќе е во тек и превземени се сите конкретни чекори и мерки.

Во почетната фаза на проектот беше одреден тим кој тим подоцна ќе го превземе најголемиот дел од обврските околку проектот за меѓуетничка интеграција. Овој тим беше на обука во хотел- „Дрим “- Струга- со цел да се запознае со програмата, работата и начинот за спроведување на овој проект, како и со целите и методите

 

Следуваат неколку фотографии од обуката во хотел „Дрим“ во Струга

DSC_0351 DSC_0347 DSC_0348 DSC_0350

Тимот кој беше на обука  и ја изврши дисиминацијата во основното училиште го сочинуваат:

 • Дивна Темелковска- координатор на тимот ( наставник по англиски јазик)
 • Маријана Колеска – како член од стручната служба( библиотекар и наставник по македонски јазик)
 • Наташа Стојковска-  наставник по англиски јазик
 • Шпреса Решиди
 • Кадиме Исљами

Проектот за МИО ( меѓуетничка интеграција –  поделен е во неколку фази .

Тимот кој ја изврше десиминацијата ( обучувачите  )  го сочинуваа

 1. Дивна Темелковска  ( координатор и наставник по македонски јазик)
 2. Маријана Колеска( библикотекар и наставник по македонски јазик)
 3. Наташа Стојковска ( наставник по англиски јазик)

Од оправдани причини , другите членови на тимот беа отсутни

Десиминацијата течеше во најдобар ред, а наставниците сериозно и одговорно пристапија кон обврските кои ги добија во работилниците

Следат фотографии од предавањата, вежбите и работилниците кои ги работеа наставниците поделени во групи

 

IMG_20131028_083232 IMG_20131028_083328IMG_20131028_083355 IMG_20131028_083415 IMG_20131028_083538 IMG_20131028_083651(1) IMG_20131028_083658 IMG_20131028_084240 IMG_20131028_084244 IMG_20131028_084307 IMG_20131028_084326 IMG_20131028_084426 IMG_20131028_090232 IMG_20131028_105942 IMG_20131028_121306  IMG_20131028_121328

IMG_20131028_121317

Откако беше извршена десиминацијата на наставниците , нашето училиште потпиша партнерство со ОУ „Славејко Арсов “ од с. Подмочани

 

Advertisements
Напишете коментар

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: