Меѓуетнички работилници

Како дел од проектот за меѓуетничка интеграција наставниците ги искористија новогодишните празници како повод за дружење,  меѓусебно запознававање и креативно творење на наставниците и учениците преку меѓуетничките работилници кои ги организираа.Секој од наставниците од одделенска настава изработе по неколку работилници. На овие работилници им претходеа запознавање со родителите за активностите,  добро осмислени активности  , дневни  подготовки за активностите, акциони планови, собирање на наставни средства и материјали. Откако беа изработени новогодишните украси, беа презентирани пред родителите на изложбени штандови.

Од работилниците наставниците и учениците  имаа повеќе придобивки и можноси. Можност да се запознаат со сличностите и разликите помеѓу двата етникуми,да развиваат чувство за  толеранција, соработка и кооперација наместо компетиција,    да разменат : миселења , ставови , искуства, да се дружат, заедно да работат за своите заеднички интереси .

Учениците од ПУ од с.Д. Дупени( со наставен македонски јазик) , гостуваа во ПУ. С. Наколец  ( наставен албански јазик), а учениците од ПУ с. Крани ( албански наставен јазик ) гостуваа кај учениците од ПУ с. Сливница( македонски наставен јазик) и имаа можност да со заеднички сили да изработуваат новогодишни украси под раководство на одделенските наставници

Ирена Гулевска ( наставник по одделенска настава ПУ с.Д. Дупени- македонски наставен јазик)

Наџие Шерифи(наставник по одделенска настава ПУ с.Наколец- албански наставен јазик)

Весна Зузаровска ( наставник по одделенска настава ПУ с.Сливница- македонски наставен јазик)

Ерол Асани ( наставник по одделенска настава ПУ с.Крани- албански наставен јазик)

Меѓуетнички работилници беа изработени и од страна на учениците од одделенска настата од ЦУ( паралелка на наставен македонски јазик)  под раководство на одделенскиот наставник Мери Наумовска и ПУ во с. Наколец( наставен албански јазик)- , како и со партнерското училиште ОУ „Славејко Арсов“- с. Подмочани- предметна настава. Имено нашето училиште е со доминантен македонски наставен јазик , додека ОУ „ Славејко Арсов“- албански наставен јазик.

Следуваат фотографии од работилницата на ПУс. Наколец и ПУс. Д. Дупени

ученици 031 ученици 032 ученици 033 ученици 034 ученици 035 ученици 036 ученици 042 ученици 041 ученици 040 ученици 039 ученици 038 ученици 037 ученици 043 ученици 044 ученици 045 ученици 047 ученици 048

 

Фотографии од работилниците на ПУ с. Крани и ПУ с. Сливница

DSCN1080 DSCN1081 DSCN1082 DSCN1083 DSCN1084 DSCN1085 DSCN1086 DSCN1087 DSCN1088 DSCN1089 DSCN1090 DSCN1091 DSCN1092 DSCN1093 DSCN1094 DSCN1095 DSCN1096 DSCN1097 DSCN1098 DSCN1099 DSCN1100 DSCN1101 DSCN1102 DSCN1103

Фотографии од  работилницата  по повод новогодишните празници на учениците од нашето училиште и ОУ „Славејко Арсов “- с. Подмочани

DSC03987 DSC03988 DSC03989 DSC03990 DSC03991 DSC03992 DSC03993 DSC03994 DSC03995 DSC03996 DSC03997 DSC03998 DSC03999 DSC04000 DSC04001 DSC04002

Фотографии од работилницата на ЦУ и ПУ с. Наколец и одговорните наставнички – Мери Наумовска и Наџие Шерифи

DSC04003 DSC04004 DSC04005 DSC04006 DSC04007 DSC04008 DSC04009 DSC04010 DSC04011 DSC04012 DSC04013 DSC04014 DSC04015 DSC04016 DSC04017 DSC04018 DSC04019 DSC04020 DSC04021 DSC04022 DSC04023 DSC04024 DSC04025 DSC04026

 

Advertisements
Напишете коментар

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: