Наставен кадар

Наставен кадар

 1.         Гајтановска Тања-замена Маријана Колеска – наст. по македонски јазик
 2.         Колеска Маријана- замена Лика Стефановска –наст.  по македонски. јазик. во албански паралелки (с. Наколец и с.   Крани )
 3.         Темелковска Дивна-наст.по англиски јазик
 4.         Поповска Наташа-наст по англиски јазик во ПУ: (с.Сливница, с. Штрбово, с. Крани, с. Д.Дупени  и Љубојно ( 1-во и 2-ро одд))
 5. Абдулаи Јетмир наст по англиски јазик во албански паралелки во ПУ: (с. Крани, с. Наколец )
 6.         Шиндаковска Стефка-наст.по француски ј.
 7.         Гичевски Лазо-наст. по математика и физика
 8.         Прцуловска Весна-наст.по информатика
 9.        Диана Стојановски – наст. по историја и граѓанска. култура
 10.         Масалковски Владо-наст. по географија
 11. Симоновска Аница-наст.по биологија, хемија, природни науки и техника, природни науки
 12. Мицалевска Павлина-наст.по ТО ,ликовно ,вештини на живеење.
 13. Алабаковски Лазор-наст.по музичко обра.
 14. Ромески Оливер-наст.по физичко и здр.обр
 15. Менде Темелковски–наст по етика и етика на религиите
 16. Наумовска Мери-одд.наставник с.Љубојно
 17. Трајчевска Деса-одд.наставник с. Љубојно
 18. Гулевска Ирена-замена Фузевска Весна-одд.наставник с. Д.Дупени
 19. Ќоропановска Сузи-одд.наставник с.Штрб.
 20. Зузаровска Весна-одд.наставник с.Сливница
 21. Пановска Јулијна-одд.наставник с.Крани
 22. Исљами Кадиме-одд.наставник с.Крани
 23. Асани Ерол-одд.наставник (а) с.Крани
 24. Решиди Шпреса-одд.наставник (а)с.Крани
 25. Шерифи Наџие-одд.наставник(а) с. Наколец

Наставници кои дополнуваат часови во други училишта

Р.б Наставник  О. Училиште
1. Мицалевска Павлина Славејко Арсов
2. Алабаковски Лазор Славејко Арсов
4. Аница Бабаровска Гоце Делчев
5. Шиндаковска Стевка Гоце Делчев
6 Диана Стојановски Браќа Миладиновци

Наставници кои дополнуваат часови од други училишта во нашето училиште

 

Р.б О Училиште Наставник
1. Браќа Миладиновци Ромески Оливер
2. Мите Богоевски Владо Масалковски
3. Гоце Делчев Прцуловска Весна
4. Диана Стојановски Браќа Миладиновци

 

Advertisements
Напишете коментар

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: