Секција по англиски јазик

Во склоп на нашето училиште  одлично функционита и  секцијата по англиски јазик која ја сочинуваат учениците од VI, VII(9), VII(8) и VIII одд. опстојува долго време и им овозможува на учениците да ја развиваат нивната љубопитност и креативност и интересот кај нив за изучување на англискиот јазик и свеста на учениците за неговото влијание во современиот начин на живеење. Преку наставните примери и истражувања учениците работат, креираат и на тој начин полесно и побрзо доаѓаат до стекнување на корисни и трајни знаења. Игрите и проектите се дел од часовите на англиската секција.Наставникот и учениците  доаѓаат до  меѓусебен договор  за тоа како подобро да се примени наученото.  Постои голем интерес кај учениците за оваа секција. Секција по англиски јазик под водство на наставникот по англиски  јазик проф. Дивна Темелковска активно учествува во изготвувањето  програми за најразличните културни манифетстации во скопот на училиштето.

Advertisements
Напишете коментар

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: